Answers for "fizz buzz ppython çözümü"

2

fizz buzz python

def fizz_buzz(input):
  if (input % 3 == 0) and (input % 5 == 0):
    return "FizzBuzz"
  if input % 3 == 0:
    return "Fizz"
  if input % 5 == 0:
    return "Buzz"
  else:
    return input


print(fizz_buzz(3))
Posted by: Guest on June-22-2020
0

fizz buzz python

fizz = 3
buzz = 5
fizzbuzz = fizz * buzz

for i in range(100):
 if i % fizzbuzz == o:
  print('fizzbuzz')
  elif i % fizz == 0:
  print('fizz')
  elif i % buzz == 0: 
  print('buzz')
  else:
  print(i)
Posted by: Guest on July-28-2021

Python Answers by Framework

Browse Popular Code Answers by Language